/news/f94bb2d325a6f011bcbfa6dd6f7f2bae 常规充电器DC端子-资讯-深圳谷润充电器生产厂家 - 注册自动送198元彩金,68彩票送彩金

电池充电器,智能充电器,锂电池充电器,蓄电池充电器,充电器厂家

常规充电器DC端子

 


镍氢/镍镉 / 锂离子 / 铅酸蓄电池充电器 常规DC 输出端子

 

 


GC-1 (1.35×3.5×10mm)
GC-2 (1.5×4.0×10mm)
GC-3 (2.1×5.5×12mm)
GC-4 (2.5×5.5×12mm)
GC-5 (KET-MG-620006)
GC-6 (KET-MG-620024)
GC-7 (Ring terminal)
GC-8 (Small crocodile clip)
GC-9 (Alligator clip)

 


通用电子交通工具充电端口

 

 

 

E1
E2 
E3 
E4
E5
E6

 

返回
顶部